ملاقات حضوری با مدیر کل حفاظت در برابر اشعه
ملاقات حضوری با مدیر کل حفاظت در برابر اشعه
کاربر محترم
جهت ارتباط مستقیم با مدیرکل دفترحفاظت در برابر اشعه و ارسال هرگونه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود به ایشان می توانید از طریق پست الکترونیکی nrpd@aeoi.org.ir اقدام نمایید. یادآور می شود پست الکترونیکی مذکور شخصا توسط آن مقام بررسی شده و بطور قطع به موارد ارسال شده ترتیب اثر داده خواهد شد. همچنین جهت ارتباط حضوری با مدیر کل و بررسی مشکلات و ارائه نظرات می توانید در جلسات حضوری در یک روز از هفته پایانی هر ماه از ساعت 13 تا 15 واقع در ساختمان امور مراجعین شرکت نمایید .
جهت هماهنگی و تعیین وقت قبلی با دفتر حفاظت در برابر اشعه (02182601 دفتر حفاظت در برابر اشعه) تماس بگیرید. آدرس : خیابان کارگر شمالی ، خیابان بیستم (ابطحی) ، پلاک 101 ، ساختمان امور مراجعین .
  • تعداد بازدید این صفحه:1514
  • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70181080
  • تعداد بازدید امروز سایت:3009
  • تعداد بازدید امروز این صفحه:1
login