سئوالات متداول ثبت درخواست اینترنتی مجوزکار با اشعه - مراکز پرتوتشخیصی

1- مراحل قبل از درخواست اخذ مجوزکاربا اشعه کدام است؟

 اگر مرکز/ بخش مربوطه فاقد کد پرتوکاری می باشد، لازم است ابتدا نسبت به اخذ کد پرتوکاری با مراجعه به آدرس اینترنتی این دفترhttp://inra.aeoi.org.ir   در ستون سمت راست در قسمت " ثبت درخواست و دریافت کد پرتوکاری مراکز" و بارگزاری مدارک خواسته شده اقدام نماید.

بعد از دریافت کد پرتوکاری، نسبت به دریافت دزیمتر فردی برای کلیه پرتوکاران از شرکت های معتبر ارائه دهنده خدمات دزیمتری اقدام نمایید. (لیست این شرکتها در سامانه این دفتر موجود می باشد در ستون سمت راست "شرکت های مورد تایید واحد قانونی") شرکت مذکور پس از دریافت درخواست مرکز، نسبت به صدور اشتراک دزیمتری و ارسال دزیمترفردی به مرکز اقدام خواهد نمود. سپس با همکاری با شرکت نصب کننده دستگاه نسبت به اخذ مجوز نصب دستگاه اقدام کرده و با ثبت درخواست در سامانه اینترنتی این دفتر نسبت به اخذ مجوز کار با اشعه اقدام گردد.

2- درقسمت صحت سنجی در مرحله اول ثبت درخواست مجوز کار با اشعه، سامانه اینترنتی کد ملی شخص مسئول و یا مسئول فیزیک بهداشت را نمی شناسد؟

دو حالت ممکن است وجود داشته باشد:

 الف- اطلاعات کد پرتوکاری از طریق شرکت خدمات دزیمتری به دفتر حفاظت در برابر اشعه ارسال نشده است.

ب- اطلاعات کد ملی مسئولین مرکز درسامانه ثبت نشده است و می توانید کد ملی سایر پرتوکاران را ثبت نمایید و درصورت صحت (شناسایی مرکز) به مرحله بعد بروید.

4- آیا بعداز دریافت کد پرتوکاری می توان برای مجوز نصب دستگاه اقدام نمود؟

بعد از دریافت کد پرتوکاری می توانید نسبت به اخذ مجوز نصب برای (اولین دستگاه) از طریق شرکت های دارای پروانه اشتغال نصب و راه اندازی معتبراقدام نمایید.

5- آیا پرتوکاران برای هر بخش باید کد پرتوکاری مخصوص همان بخش را داشته باشند؟

تمامی پرتوکاران هر بخش می بایست کد پرتوکاری همان بخش را داشته باشند تا بعنوان پرتوکار مجاز درپیوست مجوزکار با اشعه آن بخش قرار گیرند. بعنوان مثال برای پرتوکاری که هم در بخش رادیولوژی و هم در بخش اتاق عمل یک مرکز کار می نماید، در هنگام اخذ مجوز کار با اشعه بخش رادیولوژی باید کد پرتوکاری بخش رادیولوژی و در هنگام اخذ مجوز کار با اشعه بخش اتاق عمل می بایست کد پرتوکاری اتاق عمل را داشته باشد.

 

6- پرتوکار یا پرتوکاران در لیست پرتوکاران مرکز در سامانه اینترنتی مشاهده نمی شوند؟

اگر پرتوکار یا پرتوکارانی دارید که در لیست پرتوکاران مرکز در سامانه مشاهده نمی شوند به خاطر دلایل زیر می باشد:

- این نفرات کد پرتوکاری این بخش را ندارند.

- دزیمتر فردی آنها بعلت قطع اشتراک خدمات دزیمتری از طرف شرکت های خدمات دهنده غیر فعال شده است(عدم پرداخت هزینه).

-درخواست برای کد پرتوکاری به شرکت خدمات دهنده ارسال شده ولی هنوز اطلاعات در این دفتر ارسال نشده است.(با صبر کردن مشکل حل خواهد شد)

7- آیا مسئول فیزیک بهداشت می تواند در دو بخش همین سمت را داشته باشد؟

مسئول فیزیک بهداشت می تواند در دو بخش جداگانه در دو شیفت مختلف فعالیت نماید.

8- سامانه اجازه انتخاب شخص مسئول و یا مسئول فیزیک بهداشت را نمی دهد؟

در صورتی که مسئولین در دو مرکز در مجوزکار با اشعه به عنوان مسئول قبلا انتخاب شده باشند، این امکان وجود ندارد و فرد مذکور باید از سمت خود دریکی از مرکز قبلی انصراف داده تا سامانه اجازه انتخاب را بدهد و یا فرد با صلاحیت دیگری را جایگزین نمایید.

9- آیا یک نفر می تواند شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت در هر یک از بخش های آنژیوگرافی، اتاق عمل، گوارش و سنگ شکن باشد؟

خیر- شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت درهریک از بخش های ذکر شده باید مجزا معرفی شوند.

10- در سامانه نمی توان مدارک شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت را بارگزاری نمود؟

بعد از انتخاب مسئولین از قسمت پرتوکاران، در قسمت "مشاغل" سمت این افراد ثبت شود تا فایل بارگزاری مدارک فعال گردد.

11- آیا دستگاه سی تی اسکن را می توان در بخش رادیولوژی بکاربرد، یا بایستی بخش جدید ایجاد کرد؟

در اکثر مراکز دستگاه سی تی اسکن در بخش رادیولوژی بکار گرفته می شوند و بخشی که برای آن درخواست مجوز کار با اشعه می شود همان بخش رادیولوژی می باشد. تنها در بعضی از مراکز خاص و به درخواست خود مرکز بخش جداگانه ای با کد پرتوکاری متفاوت جهت دستگاه / دستگاههای سی تی اسکن وجود دارد که به نام بخش سی تی اسکن شناخته می شود و نیاز به اخذ مجوز کار با اشعه جداگانه دارد (لازم به ذکر است که همه پرتوکاران و شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت این بخش ضروری است دارای کد پرتوکاری همین بخش سی تی اسکن را داشته باشند).

12- چگونه در درخواست اینترنتی، می توان پرتوکاران مورد نظر را ثبت نمود؟

در هنگام تکمیل درخواست اینترنتی، تمامی پرتوکاران موجود در بخش انتخاب شده آن مرکز برای شما به نمایش در می آید و هرکدام از پرتوکارانی را که شما از این لیست انتخاب نمایید، در لیست پیوست پرتوکاران مجاز مجوزکار با اشعه بخش انتخاب شده ثبت می شود.

13- آیا انتخاب پرتوکاران از نظر تعداد و تخصص در یک بخش محدودیتی دارد؟

لازم است پرتوکاران معرفی شده بر اساس پیوست شماره 8 فایل راهنما جدول پ 3-2 (مطابق با دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه) از نظر تعداد و تخصص قابل توجیه و متناسب با منبع / منابع در اختیار انتخاب گردند.

14- در صورت اشتباه در ثبت و یا بارگزاری مدارک و یا ثبت پرتوکاران / دستگاهها چه کاری باید برای اصلاح انجام داد؟

با کلیک روی علامت "×" نسبت به حذف مدارک قبلی اقدام و سپس نسبت به بارگزاری مدارک جدید و یا ثبت موارد صحیح اقدام شود.

15- برای تعیین گروه پرتوکاری افراد باید چه اقدامی انجام داد؟

 برای تعیین گروه پرتوکاران از طریق درگاه اینترنتی این دفتر با انتخاب نوع درخواست "تعیین گروه پرتوکاری اقدام نمایید. نکته مهم اینکه افراد معرفی شده برای تعیین گروه می بایستی در لیست پیوست پرتوکاران مجوزکار با اشعه آن مرکز قرار داشته باشند(در زمان درخواست افراد باید دزیمتر فردی داشته باشند).

16- آیا رزیدنت ها و دستیاران رادیولوژی تعیین گروه می شوند؟

در صورتی که این افراد در استخدام دانشگاه علوم پزشکی مربوطه باشند، تعیین گروه می شوند.

17- درچه صورتی متخصص رادیولوژی دهان، فک وصورت تعیین گروه می شود؟

در صورتی که مرکز دارای دستگاه پانورکس یا CBCT باشد.

18- پرتوکاران چند بار می توانند تعیین گروه شوند؟

تعیین گروه پرتوکاری برای هر پرتوکار یکبار انجام می شود.

19- آیا برای درخواست تعیین گروه پرتوکاران باید هزینه پرداخت کرد؟

 برای درخواست تعیین گروه نیاز به پرداخت هزینه نمی باشد.

20- آیا جهت رفع نقص در مرحله دوم مجوزکار با اشعه مراکز پرتو تشخیصی، نیاز به ثبت درخواست جدید می باشد؟

خیر- با استفاده از کد رهگیری نقص مدرک در قسمت پیگیری درخواست، نسبت به رفع نقص و ارسال مجدد همان درخواست اقدام نمایید.

21- درصورت تغییرات در منابع و یا پرتوکاران مرکز چکار باید کرد؟

باید از طریق سامانه با انتخاب نوع درخواست "اصلاح مجوزکار با اشعه" ثبت درخواست نمایید. قبل از درخواست اصلاح، برای پرتوکاران جدید دزیمتر فردی (از طریق شرکتهای ارائه دهنده خدمات دزیمتری) و برای دستگاههای جدید مجوز نصب (توسط شرکت نصاب) گرفته شود.

22- برای اصلاح اطلاعات آدرس و نام مرکز چه اقدامی باید انجام داد؟

با مراجعه به سامانه این دفتر http://inra.aeoi.org.irدر پایین ستون سمت راست در قسمت پیوندهای پرکاربرد " ثبت درخواست و دریافت کدپرتوکاري مراکز " اقدام نمایید. داشتن نامه تایید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه در خصوص موافقت با تغییر آدرس ضروری است.

23- برای تغییر وضعیت دستگاه از حالت "در حال استفاده" به حالت "غیر فعال در انبار" یا " اسقاط" چکار بایدکرد؟

باید درسامانه اینترنتی این دفتر درخواست "اصلاح مجوزکار با اشعه" در قسمت ثبت دستگاه، ازکمبوباکس وضعیت صحیح دستگاه انتخاب گردد.

24- دستگاه در مرکز می باشد ولی در سامانه مشاهده نمی شود؟

اگر دستگاه / دستگاههایی دارید که در لیست دستگاههای مرکز در سامانه مشاهده نمی نمایید، به دلایل زیر است:

الف- اگردستگاه دارای شناسه قانونیGEN) ) می باشد، دستگاه را از مرکز دیگری خریداری کرده اید، باید نسبت به اخذ مجوز نصب دستگاه از این دفتر و سپس درخواست اصلاحمجوز کار با اشعه (پیوست منابع) اقدام نماید.

ب- اگردستگاه دارای شناسه قانونیGEN) ) نمی باشد، این دستگاه بدون اخذ مجوزهای قانونی در آن مرکز نصب شده است و لازم است پیوست شماره 2 فایل راهنما را تکمیل نموده و به همراه مستندات (شامل نامه فروشنده دستگاه و نام شرکت و فرد انتقال دهنده و نصب کننده دستگاه) در قسمت فایل توضیحات مغایرت دستگاهها بارگزاری نمایید و بعد از بررسی این دفتر و تعیین تکلیف دستگاه / دستگاههای ذکر شده، درفرآیند اصلاح مجوزکار با اشعه نسبت به اصلاح لیست پیوست منابع پرتو و اضافه نمودن دستگاه / دستگاهها به لیست ذکر شده اقدام نمایید.

25- دستگاه در مرکزموجود نمی باشد ولی در سامانه اینترنتی این دفترثبت شده است؟

 درصورتی که دستگاهی در لیست منابع آن مرکز ثبت می باشد ولی در مرکز موجود نمی باشد به این دلیل است که:

الف- این دستگاه بدون اخذ مجوزهای قانونی از آن مرکز جابجا شده است که لازم است با بارگزاری پیوست شماره 3 از فایل راهنما و مستندات لازم در قسمت فایل توضیحات مغایرت دستگاهها وضعیت دستگاه مشخص شود. (درصورت واگذاری دستگاه، لازم است شرکت / مرکز خریدار نسبت به اخذ مجوز نصب توسط شرکت نصاب معتبر از این دفتر اقدام نماید).

ب- دستگاه به اشتباه در مرکز شما ثبت شده است، که لازم است با بارگزاری پیوست شماره 3 فایل راهنما و مستندات لازم در قسمت فایل توضیحات مغایرت دستگاهها نسبت به حذف دستگاه از لیست منابع مرکز اقدام نمایید.

26- اطلاعات مربوط به مشخصات دستگاه در سامانه اشتباه و غلط ثبت شده است؟

 درصورتی که دستگاه / دستگاههایی در مرکز می باشند که اطلاعات آنها به اشتباه در سامانه این دفترثبت شده است، لازم است با بارگزاری پیوست شماره 4 فایل راهنما ومستندات لازم در قسمت فایل توضیحات مغایرت دستگاهها نسبت به اصلاح اطلاعات این دستگاه / دستگاهها در لیست منابع مرکز اقدام نمایید.

27- برای دستگاه تک دندان یا سنجش تراکم استخوان نیاز به درخواست، برای مجوز نصب می باشد؟

 اگر دستگاه تک دندان یا سنجش تراکم استخوان در مرکز شما موجود می باشد ولی در لیست پیوست منابع آن مرکز ثبت نشده است، برای ثبت آنها لازم است توسط شرکت نصاب (فروشنده) دستگاههای ذکر شده در سامانه این دفتر اظهار اینترنتی شوند، سپس با درخواست اصلاح منابع و بعد از بررسی واحد قانونی در اصلاحیه جدید دستگاهها به منابع مرکز اضافه می گردند.

28- چه اقدامی باید انجام داد اگر دستگاهی در بخش غیر مرتبط در سامانه ثبت شده باشد؟

 درصورتی که دستگاهی در مرکز می باشد که به اشتباه در بخش غیر مرتبط ثبت شده است (مثلا دستگاه سی آرم در بخش رادیولوژی)، لازم است با بارگزاری پیوست شماره 7 فایل راهنما و مستندات لازم درقسمت فایل توضیحات مغایرت دستگاهها، نسبت به انتقال این دستگاه به بخش مربوطه اقدام نمایید ( بدیهی است بعد از درخواست اصلاح منابع دراصلاحیه جدید مجوز کار با اشعه دستگاه در بخش مرتبط مرکز ثبت خواهد بود) .

29- برای اصلاح مشخصات فنی دستگاه چه اقدامی باید انجام داد؟

 جهت اصلاح مغایرت مشخصات منابع پرتو (مانند آنالوگ یا دیجیتال، پانورکس / سفالومتری یا یا فلوروسکوپی/ رادیولوژی و ...) از طریق شرکت فروشنده و اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام نمایید.

30- برای غیر فعال کردن قسمت های ازدستگاه در سامانه چه اقدامی باید انجام داد؟

جهت فعال یا غیرفعال کردن قسمت فلورسکوپی یا سفالومتری دستگاهها با بارگزاری پیوست شماره 4 فایل راهنما درقسمت فایل توضیحات مغایرت دستگاهها اقدام نمایید.

31- درگزارش کنترل کیفی دستگاه چه مواردی حائز اهمیت هستند؟

گزارش کنترل کیفی دستگاهها باید شامل شماره شناسه واحد قانونی (GEN)، تاریخ انجام آزمون کنترل کیفی با تاریخ معتبر(بیشتر از یک سال از تاریخ آن نگذشته باشد)، گزارش صورتجلسه آزمون و نتایج مربوط به تستهای دیجیتال و دیگر تستهای مورد نیاز باشد.

32- گزارش کنترل کیفی به چه صورت در سامانه بارگزاری شود؟

 گزارش کنترل کیفی باید بصورت فرمت Pdf  بطور کامل (تمام صفحات) در سامانه بارگزاری شود.

33- گزارش صورتجلسه آزمون در چه قسمتی بارگزاری گردد؟

گزارش صورتجلسه آزمون کنترل کیفی از شرکت تهیه و با تایید مسئولین مرکز درانتهای فایل کنترل کیفی اضافه و یا درتوضیحات مغایرت دستگاهها بارگزاری شود.

34- فایل تعهدنامه مسئولین درکدام قسمت بارگزاری می شود؟

شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت مرکز باید پیوست های شماره 5 و6 فایل راهنما را تکمیل و تایید نمایندو در قسمت پرتوکاران سامانه بارگزاری شود.

35- پزشک متخصص می تواند در بیش از دو مرکز مسئول فنی باشد؟

پزشک متخصص می تواند فقط در دو مرکز به عنوان مسئول فنی (شخص مسئول) به صورت شیفت صبح و عصر در یک شهر یا دو شهر نزدیک بهم (درصورت معقول بودن مسافت به تشخیص واحد قانونی) مسئولیت داشته باشد.

36- اگر دستگاههای مرکز بیش از دو دستگاه شود، یک نفر می تواند همزمان شخص مسئول ومسئول فیزیک بهداشت باشد؟

خیر- در این حالت باید مسئول فیزیک بهداشت و شخص مسئول مجزا معرفی شوند.

37- آیا پزشک عمومی می تواند شخص مسئول مرکز باشد؟

خیر- جهت احراز سمت شخص مسئول، دکترای پزشک عمومی مورد پذیرش نمی باشد (در موارد خاص با نامه مدیرکل نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت مبنی بر تایید ایشان قابل قبول می باشد ( نامه مذکور بهمراه مدرک تحصیلی پزشک عمومی بارگزاری شود).

38- آیا دکتردندانپزشک می تواند شخص مسئول باشد؟

دندانپزشک نمی تواند شخص مسئول باشد (در موارد خاص و در صورتی که مرکز دارای دستگاه پانورکس و فاقد دستگاه CBCT باشد، با نامه مدیرکل نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت مبنی بر تایید ایشان قابل قبول می باشد (نامه مذکور بهمراه مدرک تحصیلی در قسمت فایل مدرک تحصیلی بارگزاری شود).

39- آیا دکتردندانپزشک تعیین گروه پرتوکاری می شود؟

دندانپزشک در صورت داشتن دزیمتر فردی و سابقه پرتوی تعیین گروه می شود و همینطور افزایش مدت خدمت کار با اشعه هم برای این افراد محاسبه می گردد.

40- آیا فرد با مدرک کاردانی می تواند مسئول فیزیک بهداشت مرکز باشد؟

 خیر- جهت احراز سمت مسئول فیزیک بهداشت، مدرک کاردانی رادیولوژی قابل پذیرش نمی باشد.

41- درصورت استعفاء شخص مسئول و یا مسئول فیزیک بهداشت مرکز، این افراد باید چه کاری انجام دهند؟

لازم است نامه ای مبنی بر استعفاء از سمتهای مذکور به این دفتر ارسال نمایند و مرکز مربوطه موظف است ظرف مدت دو ماه نسبت به معرفی نفر/ نفرات جدید اقدام نماید (بدیهی است طی مدت ذکر شده کماکان مسئولیت بر عهده شخص استعفاء دهنده می باشد)

42- آیا حجم فایل برای بارگزاری در سامانه محدودیت دارد؟

بله- حجم تمامی فایل های بارگزاری شده باید کمتر از 900 کیلو بایت باشد. برای فایل گزارش کنترل کیفی کمتر از 1500 کیلو بایت.

43- فایل تعهد تکمیل کننده اطلاعات به چه صورت نوشته، اسکن و بارگزاری شود؟

لازم است در آخرین مرحله درخواست اینترنتی، نامه دستنویس با متن زیر توسط شخص تکمیل کننده فرم درخواست، تنظیم و امضاء گردد وبعد از اسکن در فایل مربوطه بارگزاری شود.

" اینجانب... با کد ملی ... تکمیل کننده فرم اینترنتی درخواست (تایید/ تمدید/ اصلاح) مجوز کار با اشعه جهت مرکز ... در تاریخ ... متعهد می گردم که کلیه اطلاعات وارد شده در سامانه اینترنتی درخواست مجوز کار با اشعه دفتر حفاظت در برابر اشعه با شماره پیگیری اولیه ... دارای صحت می باشند و کلیه مسئولیت های ناشی از هرگونه اظهار نظر خلاف را برعهده می گیرم و تمامی عواقب قانونی این تخلفات را پذیرا می گردم".

44- درصورت تعطیل شدن مرکز چکار بایدکرد؟

باید نامه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بهمراه نامه رئیس مرکز مبنی بر تعطیلی و فعال نبودن مرکز، به این دفتر ارسال و وضعیت دستگاههای موجود در مرکز مشخص گردد.

45- برای دریافت دستورالعمل های دفتر حفاظت در برابر اشعه به چه آدرسی باید مراجعه کرد؟

  الف- به آدرس اینترنتی این دفترhttp://inra.aeoi.org.ir    مراجعه نموده و در ستون سمت راست/ پیوندهای پرکاربرد/ قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها

ب- با جستجو عنوان مورد نظر (برای مثال" دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری ودرصد فوق العاده کار با اشعه") توسط مرورگر در فضای اینترنت که لینک دانلود آن مربوط به مرکز نظام ایمنی
هسته ای باشد(inra.aeoi.org.ir (

46- آیا صرفا با داشتن دزیمتر فردی برای مثال فیلم بج، فرد پرتوکار محسوب می شود؟

 خیر- داشتن دزیمتر فردی الزاما به معنی پرتوکار بودن نمی باشد، برای پرتوکار محسوب شدن علاوه بر داشتن دزیمتر فردی، نام فرد بایستی در لیست پیوست پرتوکاران مجوز کار با اشعه مرکز هم باشد.

 47- آیا با ارسال چند درخواست مشابه در یک روز، زودتر به نتیجه خواهیم رسید؟

خیر- ارسال درخواستهای مشابه فقط باعث اتلاف وقت و تاخیر زیاد در رسیدن به نتیجه خواهد شد.

  • تعداد بازدید این صفحه:4542
  • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70185376
  • تعداد بازدید امروز سایت:7305
  • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login