1. اولین قدم برای اخذ مجوز احداث پزشکی هسته ای / پرتو درمانی چیست؟
  اخذ موافقت اصولی برای بخش یا مرکز پزشکی هسته ای/ پرتو درمانی از وزارت بهداشت
 2. آیا برای اخذ مجوز احداث بخش درمانی بستری نیازی به داشتن تانک تاخیری می باشد؟
  بله - با ارائه نقشه و محاسبات مربوط به تانک تاخیری برای درمان بستری با ید 131
 3. آیا جدا سازی منطقه کنترل شده و تحت نظارت در اخذ مجوز احداث پزشکی هسته ای اهمیت دارد؟
  بله باید این دو منطقه بصورت مشخص در نقشه ارسالی جداسازی شده باشند.
 4. آیا دستگاه سنجش تراکم استخوان می تواند در مرکز یا بخش پزشکی هسته ای نصب و استفاده شود؟
  بله - به شرط اینکه در منطقه تحت نظارت باشد.
 5. آیا برای اخذ مجوز احداث پرتو درمانی برای دو بونکر شتابدهنده خطی نیاز به ارائه محاسبات حفاظ دو بونکر بصورت جداگانه هست و یا ارائه محاسبات حفاظ یک بونکر کفایت می کند
  بله - باید محاسبات برای هر دو بونکر بصورت جداگانه ارائه شود.
 • تعداد بازدید این صفحه:615
 • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70180674
 • تعداد بازدید امروز سایت:2603
 • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login