1. درخواست جهت صدور مجوز تاسیس شرکت پرتونگاری صنعتی به چه شکل بایستی ارائه گردد؟
  درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور
 2. برای درخواست صدور مجوز تاسیس شرکت، چه فرمی بایستی تکمیل گردد؟
  فرم درخواست پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل (بند ا تا 6)
 3. آیا برای معرفی شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت معرفی نامه نیاز است؟
  بله معرفي نامه از طرف بالاترين مقام شركت مبني بر معرفي فرد واجد صلاحیت علمی و فنی جهت تصدی سمت شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت
 4. حداقل مدرک تحصیلی جهت شخص مسئول چیست؟
  حداقل درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي علمي و فني
 5. حداقل مدرک تحصیلی جهت مسئول فیزیک بهداشت چیست؟
  حداقل ديپلم در يكي از رشته هاي علمي و فني
 6. برای مسئول فیزیک بهداشت و شخص مسئول چه نوع گواهینامه دوره حفاظت در برابر اشعه لازم است؟
       گواهينامه معتبر دوره پيشرفته حفاظت در برابر اشعه برای مسئول فیزیک بهداشت و شخص مسئول
 7. آیا گواهینامه معتبر سطح 2 در پرتونگاری صنعتی (با استاندارد ایزو9712) برای مسئول فیزیک بهداشت و شخص مسئول الزامی است؟
  بله
 8. آیا ارسال اصل گواهی امضا محضری شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت الزامی است؟
  بله 
 9. آیا ارسال لیست تایید شده بیمه تامین اجتماعی شرکت با ذکر نام شخص مسئول، مسئول فیزیک بهداشت و درج سمت پرتوکار الزامی است؟
  بله
 10. آیا ارسال گواهی معتبر تکمیل شده سلامت کارکنان جهت پرتوکاران الزامی است؟
  بله-براساس دستورالعمل معاینه بالینی و آزمایش های پزشکی کارکنان در مراکز کار با پرتوهای یونساز و تاسیسات هسته ای(بازنگری3)
 11. آیا ارسال تعهدنامه تکمیل شده دارنده پروانه اشتغال، شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت الزامی است؟
  بله
 12. آیا داشتن سابقه فعاليت پرتوي جهت شخص مسئول الزامی است؟
  خیر
 13. آیا داشتن سابقه فعاليت پرتوي جهت مسئول فیزیک بهداشت الزامی است؟
     بله، جهت مسئول فیزیک بهداشت حداقل سابقه كار قابل قبول در زمينه پرتونگاري صنعتی با مدرك تحصيلي كارداني 1 سال و ديپلم 3 سال می باشد.
 14. آیا ارسال تصویر اساسنامه و آگهي ثبت شركت يا معرفي نامه رسمي از مقامات ذيصلاح وزارتخانه يا سازمان يا هر ارگان ذيربط الزامی است؟
  بله
 15. آیا تصویر سند مالكيت تجاری یا اداری يا اجاره نامه محضري جهت محل نگهداري دائم منابع پرتو الزامی است؟
  بله، محل نگهداري دائم نمی تواند در ساختمانهائی که دارای واحد یا واحد های مسکونی است قرار گرفته باشد.
 16. آیا ارسال كروكي دقيق محل نصب منابع پرتو جهت پرتونگاری ثابت و یا محل نگهداری دائم منابع پرتو و محاسبات حفاظ مربوطه الزامی است؟
  بله، كروكي دقيق محل نصب منابع پرتو جهت پرتونگاری ثابت و یا محل نگهداری دائم منابع پرتو و محاسبات حفاظ با ذكر جزئيات و ابعاد، جنس ديوارها، كف و سقف، مشخصات محوطه اطراف، مرزهاي ناحيه كنترل شده با در نظر گرفتن حداكثر ظرفيت.
 17. ارسال مشخصات موانع فيزيكي پيش بيني شده براي مرزهاي ناحيه كنترل شده و امكانات پيش بيني شده جهت جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز به ناحيه كنترل شده جهت پرتونگاری ثابت و یا محل نگهداری دائم منابع پرتو الزامی است؟
   بله
 18. ارسال محاسبه حداكثر پرتوگيري (سالانه) قابل پيش بيني مردم و كاركنان در شرايط عادي كار در خارج از مرزهاي ناحيه كنترل شده جهت پرتونگاری ثابت و یا محل نگهداری دائم منابع پرتو الزامی است؟
  بله
 19. آیا اخذ تایید صلاحیت فنی توسط انجمن صنفی کارفرمایی بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران الزامی است؟
  بله
 • تعداد بازدید این صفحه:618
 • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70180784
 • تعداد بازدید امروز سایت:2713
 • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login