سئوالات متداول مرنبط با مراکز دارنده لیزرصنعتی ، پزشکی ، تجهیزات رادیویی و مخابراتی

 1. چه تجهیزات غیریونسازی نیاز به اخذ مجوز از دفتر حفاظت در برابر اشعه دارد ؟

تجهیزاتی که با پرتو غیریونساز کار می کنند در خصوص اخذ مجوز به سه دسته معاف، در حد اظهار و اخذ پروانه تقسیم می شوند. که در "ضوابط دريافت پروانه و مسئوليت‌ها" این موارد به طور مفصل شرح داده شده است.

آیا برای کار با لیزرهای صنعتی نیاز به اخذ پروانه اشتغال به کار لیزر است ؟
جهت کار با دستگاه های لیزر حکاکی و مارکینگ پرتابل و بسته (دارای پوشش محافظ) با توان کمتر از 400 وات، نیاز به اخذ پروانه اشتغال به کار لیزر نمی باشد. اما جهت کار با سایر لیزرهای صنعتی، نیاز به اخذ پروانه اشتغال به کار با لیزرهای صنعتی می باشد.

 ضوابط مربوط به لیزرصنعتی و پزشکی و تجهیزات رادیویی و مخابراتی را از کجا می توان دریافت کرد و شرایط اخذ پروانه چیست؟
جهت صدور، اصلاح و تمدید پروانه با مراجعه به سایت مرکز نظام ایمنی هسته ای به آدرس www.aeoi.org.ir/inra از قسمت بالا سمت چپ، منوی " قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعملها" می توانید به کلیه ضوابط دسترسی یابید.

فهرست ضوابط مرتبط با پرتوهای غیریونساز به شرح جدول زیر است : (ضوابط با بیشترین کاربرد با رنگ زرد مشخص شده است)

شناسه مدرک

عنوان مدرک

101

استاندارد پرتوهای غیریونساز - حدود پرتوگیری (استاندارد ملی 8567) - تجدید نظر دوم

102

ضوابط ‌دریافت مجوزهای موردی (ورود، ترخیص ، واگذاری منابع پرتو)

103

دستورالعمل اعمال مقررات قانون برای فعالیتهای مرتبط با پرتوهای غیریونساز

104

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه‌های‌ مولدپرتوهای‌ مایکروویو و رادیویی

105

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه برای کار با لیزرهای پزشکی

106

ضوابط دریافت پروانه اشتغال ارایه خدمات به مراکز کار با پرتوهای مایکروویو و رادیویی

107

ضوابط دریافت پروانه اشتغال ارایه خدمات به مراکز کار با لیزر

108

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی

109

ضوابط دریافت پروانه اشتغال در مراکز کار در میدانهای مغناطیسی مستقیم یا میدانهای الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم

110

ضوابط کار با لیزرهای پزشکی

111

ضوابط کاردر میدان مغناطیسی مستقیم یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم

112

ضوابط کار با لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

113

ضوابط دریافت پروانه اشتغال مراکز کار با لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

114

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

115

ضوابط کار با پرتوهای مایکرویو و رادیویی

116

ضوابط دریافت پروانه اشتغال در مراکز کار با پرتوهای مایکروویو و رادیویی

117

استاندارد حدود پرتوگیری از تابشهای لیزری در محدوده طول موجهای 180 نانومتر تا 1000 میکرون (استاندارد ملی 20610)

 

فهرست شرکتهای برگزار کننده دوره های آموزشی و آدرس و مشخصات آن را از کجا می توان دریافت کرد ؟

جهت دریافت فهرست شرکتهای برگزار کننده دوره های آموزشی با مراجعه به سایت مرکز نظام ایمنی هسته ای به آدرس www.aeoi.org.ir/inra در قسمت پایین صفحه فایل PDF لیست شرکتهای تایید صلاحیت شده آموزش را دریافت نمایید.

 سئوالات متداول مراکز صنعتی
 

 1. درخواست جهت صدور پروانه اشتغال مراکز کار با پرتو به چه شکل باید ارائه گردد؟
  درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور، برای شرکت های پرتونگاری صنعتی شخص مسئول نیز باید امضاء نماید و برای مراکز نظامی درخواست کتبی با مهر و امضاء دفتر هماهنگی پرتوی نیاز است.
 2. جهت اخذ پروانه اشتغال پرتونگاري صنعتي با استفاده از منابع پرتو قابل حمل از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 3. جهت اخذ پروانه اشتغال پرتونگاري صنعتي با استفاده از دستگاه های مولد پرتو ایکس ثابت از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده دستگاه های مولد پرتو ایکس ثابت ، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 4. جهت اخذ پروانه اشتغال جهت کنترل کیفی و تعمیر دوربین های پرتونگاری صنعتی از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه اشتغال جهت کنترل کیفی و تعمیر دوربین های پرتونگاری صنعتی ، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 5. جهت اخذ پروانه اشتغال در مراکز کار با دستگاه های شتابدهنده کنترل بار از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه اشتغال در مراکز کار با دستگاه های شتابدهنده کنترل بار ، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 6. جهت اخذ پروانه اشتغال در چاه پیمایی از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه اشتغال در چاه پیمایی، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 7. جهت اخذ پروانه اشتغال در کاربرد دستگاه های آنالیز مواد با اشعه ایکس از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه در کاربرد دستگاه های آنالیز مواد با اشعه ایکس ، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 8. جهت اخذ پروانه اشتغال در کاربرد دستگاه های آنالیز مواد به روش فعال سازی نوترونی از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه در کاربرد دستگاه های آنالیز مواد به روش فعال سازی نوترونی، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 9. جهت اخذ پروانه اشتغال در کاربرد سنجشگرهای پرتوی از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه در کاربرد سنجشگرهای پرتوی ، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 10. جهت اخذ پروانه اشتغال سامانه های پرتودهی گاما، الکترون و ایکس از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه سامانه های پرتودهی گاما، الکترون و ایکس، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 11. جهت اخذ پروانه اشتغال در مراکز پرتو تشخیصی حیوانات از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه اشتغال در مراکز پرتو تشخیصی حیوانات، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 12. جهت اخذ پروانه اشتغال برای تاسیسات شتابدهنده های ذرات از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه برای تاسیسات شتابدهنده های ذرات ، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 13. جهت اخذ پروانه اشتغال برای مرکز تهیه و تولید چشمه های باز و بسته از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟
  ضوابط دریافت پروانه برای مرکز تهیه و تولید چشمه های باز و بسته(بازنگری1)، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد
 14. جهت اخذ پروانه اشتغال در کاربرد دستگاه های اشعه ایکس کاوشگر بدن از چه ضابطه ای باید استفاده کرد؟

ضوابط دریافت پروانه اشتغال در کاربرد دستگاه های اشعه ایکس کاوشگر بدن، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد.

 • تعداد بازدید این صفحه:770
 • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70183489
 • تعداد بازدید امروز سایت:5418
 • تعداد بازدید امروز این صفحه:1
login