1-آزمون تایید صلاحیت کارکنان آزمونهای غیر مخرب بر اساس چه استانداردی انجام میشود؟
بر اساس استاندارد ملی ISRI/ISO 9712

2-چگونه می توان مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمون های غیر مخرب به روش رادیو گرافی صنعتی سطح 1و2 را دریافت کرد؟

به ضابطه موجود در سایت مرکز نظام ایمنی رجوع شود.
ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمون های غیر مخرب سطح 1و2 (آزمون غیر مخرب- احراز شرایط و گواهی کردن کارکنان )INRA.RS-RE-233-88/01-1-DAY.1392

3-هزینه شرکت در این آزمون ها چقدر است؟
به تعرفه آزمایشگاهی که در سایت موجود است مراجعه گردد.

4-برای شرکت در آزمون تایید صلاحیت کارکنان آزمون های غیر مخرب چه پیش نیازهایی الزامی است؟
داشتن مدرک مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه

5-داوطلب چندبار اجازه حضور در آزمون را دارد؟
آزمون اصلی و دو بار آزمون مجدد
  • تعداد بازدید این صفحه:540
  • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70182145
  • تعداد بازدید امروز سایت:4074
  • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login