فیلمهای آموزشی

کنترل بار در فرودگاه

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 10.6 MB

16شهريور1390

حمل و نقل مواد پرتوزا

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 13.8 MB

16شهريور1390

خطرات برنزه کردن پوست

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 11.99 MB

16شهريور1390

خطر پرتوگیری در خانم های باردار

16شهريور1390

پزشکی هسته ای

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 9.35 MB

16شهريور1390

فرهای ماکروویو

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 10.29 MB

16شهريور1390

زندگی در مجاورت تاسیسات هسته ای

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 17.74 MB

16شهريور1390

نشانگرهای لیزری

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 11.97 MB

16شهريور1390

معرفی پرتوها

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 7.15 MB

16شهريور1390

لیزرهای زیبایی

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 9.57 MB

16شهريور1390

آنتن‌های BTS

فايل ها : دانلود فایل ضمیمه 14.72 MB

15شهريور1390
  • تعداد بازدید این صفحه:374
  • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70180562
  • تعداد بازدید امروز سایت:2491
  • تعداد بازدید امروز این صفحه:1
login