معرفی دفتر
معرفی دفتر
شرح وظایف دفتر حفاظت دربرابراشعه:
•  تهیه، تدوین و به  روزرسانی ضوابط، مقررات، رهنمودها و استانداردهای حفاظت دربرابراشعه؛
•  ارزیابی ایمنی تأسیسات و فعالیت  های پرتوی؛
•  صدور، اصلاح، تمدید اعتبار، تعلیق، لغو پروانه و مجوز برای تأسیسات و فعالیت  های پرتوی؛
•  نظارت و بازرسی بر: کلیه فعالیت  های مرتبط با منابع پرتو مطابق با قانون حفاظت دربرابراشعه؛ حسن اجرای ضوابط و مقررات جهت حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم و محیط‌زیست؛ و مراکز ارائه خدمات مرتبط با فعالیت های پرتوی نظیر آموزش و دزیمتری؛
•  اعمال اقدامات الزام‌آور به اشخاص حقیقی و حقوقی که از الزامات قانونی حفاظت دربرابر اشعه تخطی یا عدول کرده‌اند؛
•  ایجاد یک سیستم مکانیزه به‌منظور تسهیل در اجرا، کنترل و نظارت بر فرآیندهای مرتبط با دفتر امور حفاظت در برابر اشعه؛
•  ایجاد و به  روزرسانی بانک اطلاعاتی از مراکز کار با پرتو، پرتوگیری کارکنان، منابع پرتو و تعیین گروه‌های بحرانی؛
•  ارزیابی رادیولوژیکی محیط‌زیست و تخمین پرتوگیری ناشی از پرتوهای طبیعی محیط و ناشی از فعالیت  ها در قلمروی سرزمینی؛
•  کنترل و پایش پرتوی لحظه  ای کشور به‌منظور آشکارکردن به‌موقع هرگونه وضعیت غیرعادی؛
•  انجام تحقیقات و بررسی جامع اثرات رادیولوژیکی در: مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا؛ مراکز پزشکی و بیماران؛ پرتوگیری های ممتد؛ پرتوهای غیریونساز نظیر UV، تلفن همراه و مایکروویو؛
•  همکاری با مراجع ذیربط دولتی در چهارچوب وظایف قانون حفاظت در برابر اشعه؛
•  ارائه مشاوره و راهنمایی و اطلاعات لازم در امور مربوط به حفاظت کارکنان، مردم و محیط‌زیست و همکاری با مراجع ذیربط دولتی؛
•  همکاری و مشاوره در تشخیص و رسیدگی به فوریت  های پرتوی ناشی از پرتوهای یونساز و غیریونساز؛
•  اطلاع  رسانی درزمینه امور مربوط به حفاظت دربرابراشعه در جهت توسعه فرهنگ ایمنی جامعه و کارکنان تأسیسات وفعالیت  های پرتوی؛
•  همکاری با مؤسسات علمی تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و مراکز مرتبط در سایر کشورها و مجامع بین  المللی؛
•  ایفای نقش نقطه تماس ملی درزمینه کنوانسیون  های اعلام فوری سوانح هسته  ای و کمک  رسانی به‌هنگام وقوع سوانح هسته ای.
  • تعداد بازدید این صفحه:318
  • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70180032
  • تعداد بازدید امروز سایت:1961
  • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login