معرفی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور
معرفی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور
دزیمتری فردی

سوالهای رایج مربوط به دزیمتری فردی

 1. برای دریافت خدمات دزیمتری فردی چه اقداماتی باید انجام داد؟
  برای اشتراک خدمات دزیمتری فردی با مراکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی که مورد تایید واحد قانونی هستند، تماس گرفته شود. (اطلاعات تماس با شرکتهای مربوطه در قسمت "شرکتهای ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی" این پرتال موجود است).
 2. دزیمتر فردی در کجای بدن باید نصب گردد؟
  روی سینه
 3. در صورت استفاده از روپوش سربی، دزیمتر کجا باید نصب گردد؟
  زیر روپوش سربی و در محل سینه
 4. پرتوکاران چگونه می توانند از میزان پرتوگیری خود مطلع شوند؟
  مسئول فیزیک بهداشت هر مرکز کار با پرتو باید پس از دریافت گزارش دز پرتوکاران، میزان پرتوگیری هر پرتوکار را به اطلاع ایشان برساند.
 5. آیا پرتوکاران می توانند از دزیمترهای فردی یکدیگر استفاده نمایند؟
  خیر. دزیمترهای فردی بنام پرتوکاران صادر می شود و هر پرتوکار  باید دزیمتر مربوط به خود را استفاده نماید. جابجایی دزیمترها بین پرتوکاران ممنوع و غیرقانونی می باشد.
 6. آیا سابقه استفاده از دزیمتر فردی بعنوان سابقه کار در نظر گرفته می شود؟
  خیر، بر اساس ماده 19 قانون حفاظت در برابر اشعه، تشخیص نهایی سوابق کار با اشعه و احتساب افزایش خدمت بعهده واحد قانونی(سازمان انرژی اتمی) می باشد.
 7. آیا هنگام انتقال پرتوکار از یک مرکز به مرکز دیگر کار با پرتو، سابقه او باید منتقل شود؟
  بلی، مسئولین مراکز کار با پرتو موظفند هنگام انتقال پرتوکاران، سابقه کار اشعه و میزان پرتوگیری آنان را به مرکز جدید اعلام نمایند.
 8. در صورتیکه پرتوکار در چند مرکز غیر پرتونگاری صنعتی کار کند، آیا می تواند از طریق یک مرکز، مشترک دزیمتری فردی شود و دزیمتر را در سایر مراکز نیز استفاده نماید؟
  خیر، دزیمتر فردی بنام پرتوکار و مرکز کار با پرتو صادر می گردد. در صورتیکه پرتوکاری در چند مرکز غیر پرتونگاری صنعتی فعالیت نماید، بایستی از هر مرکز، مشترک خدمات دزیمتری فردی گردد.
 9. آیا مراکز کار با پرتو می توانند دزیمترهای فردی پرتوکاران خود به غیر از مرکز صادر کننده آن جهت قرائت و اعلام نتایج دزیمتری تحویل دهند؟
  خیر، دزیمترهای فردی صادر شده توسط یک مرکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی، باید به همان مرکز جهت قرائت و اعلام نتایج عودت داده شوند.
 • تعداد بازدید این صفحه:171
 • تعداد بازدیدکنندگان سایت:72472147
 • تعداد بازدید امروز سایت:14480
 • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login