معرفی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور
معرفی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور

معرفی مرکز
مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور یک مرجع نظارتی دولتی است که برای توسعه ایمنی در تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی و نظام‌مند کردن استفادة ایمن از انرژی هسته‌ای و منابع پرتو به‌منظور حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط‌زیست در برابر اثرات زیان‌آور پرتوها در سطح کشور تشکیل شده است.
این مرکز با حفظ استقلال موثر، از طریق "تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی هسته‌ای ‌و پرتوی"، "ارزیابی ایمنی"، "صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری و مجوزهای مرتبط" و "بازرسی، نظارت و اعمال قانون" نظارت‌های قانونی خود را اعمال می‌نماید.
این مرکز، در چهارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود، اصول، ضوابط، رهنمودها و استانداردهای ایمنی پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مراجع نظارتی سایر کشورها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد و برحسب مورد پس از مطابقت با قوانین موجود کشور و تشخیص مرکز مورد پذیرش، اصلاح یا رأساً اقدام به تدوین می‌نماید تا در سطح کشور اجرا شود.
نظام‌ مدیریت مرکز، با بهره‌گیری از الزامات استاندارد(GS-R-3 2006) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز راهنمای‌کاربردی (GS-G-3.1 2006) و ‌مدرک (GSR Part1 2010) ایجاد شده است. آنچه که در نظام مدیریت مرکز دارای اهمیت می‌باشد این است که ‌ایمنی باید در کلیه سطوح مدیریتی برای برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با ایمنی هسته‌ای و پرتوی ، به‌عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر تلقی شده و کمبودهای احتمالی و ملاحظات اقتصادی نباید اصول ایمنی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
فعالیت‌های قانونی و نظارتی مرکز، حوزه‌های کاری زیر را در بر می‌گیرد.
- تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی،
- فعالیت‌های مرتبط با کار و یا حمل‌ونقل منابع پرتو و پسمان‌های پرتوزا،
- فعالیت‌های مدیریت پسمانداری،
- هرگونه فعالیت یا واقعه‌ای‌که ممکن است منجر به‌آلودگی یا پرتوگیری مردم از طریق منابع طبیعی یا مصنوعی گردد، و
- مقررات این تأسیسات و فعالیت‌ها.
فعالیت‌های قانونی و نظارتی مرکز نظام در تأسیسات هسته‌ای و پرتوی و منابع تولید پرتو، در طی دوره عمر آن‏ها و نیز در کلیه مراحل انتخاب ساخت‌گاه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و ازکاراندازی ادامه خواهد داشت.


چشم انداز :

استقرار یک نظام ایمنی هـسته‌ای در کشـور به گونـه‌ای که به جامعـه اطمیـنان دهد تأسیسات هستـه‌ای و پرتـوی و انجـام فعالیـت‌هـای مرتبـط ایمـن بـوده و پـرتـوگیـری کـارکنـان، مــردم، نسـل‌های آینـده و آلـودگی پرتوی محیطزیست به حداقل ممکن قابل دستیابی کاهش می‌یابد.


ماموریت :

حصـول اطمیـنان از استـفاده ایمـن و امـن از انـرژی هسـته‌ای و منابع پرتو در کشـور با هدف حفـاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط زیست دربرابر اثرات زیان‌بار پرتوها.


شرح وظایف مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور:

•  انجام کلیه اقدامات لازم به‌منظور حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم، نسل های آینده و محیط‌زیست در برابر اثرات زیان‌آور پرتوها؛
•  تهیه، تصویب، ابلاغ، به‌روزرسانی و انتشار ضوابط، مقررات و رهنمودهای ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی، با بهره‌گیری از استاندارد‌های بین‌المللی بویژه استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
•  ارزیابی ایمنی تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی؛
•  صدور، اصلاح، تمدید اعتبار، تعلیق و لغو پروانه و مجوز برای تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی؛
•  انجام نظارت و بازرسی به‌منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی؛
•  اعمال اقدامات الزام‌آور (اجباری) در مورد بهره بردارانی که از الزامات ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی تخطی یا عدول کرده اند؛
•  همکاری با مراجع ذیربط دولتی و ارائه مشاوره، راهنمائی و اطلاعات لازم در امور مربوط به حفاظت کارکنان، مردم و محیط‌زیست، آمادگی و برنامه ریزی برای وضعیت های اضطراری، حفاظت فیزیکی از تأسیسات و مواد هسته ای و ترابری مواد پرتوزا؛
•  ایجاد و به‌روزآوری سامانه حسابرسی و کنترل منابع پرتوزا و مواد هسته‌ای و تهیه ضوابط و الزامات لازم در سطح کشور؛
•  توسعه فناوری و انجام تحقیقات و استفاده از نتایج در زمینه  های ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی؛
•  اطلاع‌رسانی درزمینه امور مربوط به ایمنی هسته ای و حفاظت پرتوی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی جامعه و کارکنان تأسیسات هسته ای و پرتوی؛
•  ایجاد و به‌روزآوری سامانه ملی اطلاعات تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی؛
•  ایجاد و به‌روزآوری سامانه ملی اطلاعات پرتوگیری کارکنان، منابع پرتو و تعیین گروه‌های بحرانی؛
•  ارزیابی رادیولوژیکی محیط‌زیست در محدوده سرزمین جمهوری اسلامی ایران شامل تخمین پرتوگیری ناشی از پرتوهای طبیعی محیط؛
•  استفاده از خدمات مشاوران، مؤسسات علمی، اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل (داخلی و خارجی) از طریق عقد قرارداد؛
•  برقراری ارتباط و همکاری با نظام ایمنی هسته ای سایر کشورها، سازمان‌ها و مراکز بین المللی، به خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حضور مستمر در مجامع بین المللی؛
•  ایفای نقش ملی درزمینه کنوانسیون های مرتبط؛

  • تعداد بازدید این صفحه:25716
  • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70183368
  • تعداد بازدید امروز سایت:5297
  • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login