آخرین ویرایش صفحه

شنبه 28 تير 1399 11:59:39

مراجعه کننده گرامی، برای بررسی شکایت/درخواست/پیشنهاد/گزارش شما تکمیل بندهای ستاره دار الزامی است.
* ماهیت موضوع
تکمیل یکی از بندهای مرتبط با معرفی متقاض کافی است:
نام و نام خانوادگی
نام مرکز/شرکت
آدرس کدپستی
* پست الکترونیکی تلفن
نوع مجوز
* علت مراجعه اولیه شما به دفتر حفاظت در برابر اشعه چیست؟
سوابق مکاتبات خود بااین دفتر را اعلام فرمائید، این اطلاعات شامل شماره و تاریخ مکاتبات می باشد
آیا از قوانین مرتبط با موضوع مراجعه خود به این دفتر اطلاعات کافی دارید؟
پرونده شما در کدام گروه مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
ويرايش حذف

مصادیق شکایت
* موضوع شکایت/درخواست/پیشنهاد/گزارش خود را با جزئیات کافی تشریح فرمائید.
آیا در رابطه با شکایت خود مدرکی دارید؟
در صورت داشتن مدرک آن را بارگزاری نمائید.
حداکثر حجم فایل 600 کیلوبایت می باشد
به نظر شما اقدام انجام شده برروی پرونده شما با کدام قسمت قوانین یا ضوابط جاری تناقض دارد؟
* پیشنهاد شما برای حل موضوع مورد شکایت چیست؟
* آیا قبلا هم سابقه ی طرح شکایت یادرخواست از این دفتر را داشته اید؟
* آیا شکایت یا درخواست شما پیرامون موضوع قبلی مجددا تکرار شده است؟
  • تعداد بازدید این صفحه:10311
  • تعداد بازدیدکنندگان سایت:70180341
  • تعداد بازدید امروز سایت:2270
  • تعداد بازدید امروز این صفحه:
login